Книги и статьи о Тофике Кулиеве

 • Меликова Л. "Тофик Кулиев". Б., 1965, 1968.

 • Бакиханова З. "Тофик Кулиев". Изд-во "Ишыг", Б., 1979.

 • Касимова С., Абдуллаева З. "С песней по жизни". Изд-во "Азербайджан", Баку, 1995.

 • Abbasov Ə. "Gözəl mahnı ustası". Bakı, 1967.

 • Бабаев М. "Двадцать лет спустя". "Бакинский рабочий", 21 июня, 1967.

 • Abdullayeva Z. "Ecazkar sənətkar". "Çinar – çap", Bakı, 2007.

 • Behbudov R. "Yeni mahnilarını gözləyirəm". "Ədəbiyyat və incəsənət", 19 noyabr, 1977.

 • Seyidbəyli A. "Xoşbəxt taleli sənət dostum". "Ədəbiyyat və incəsənət", 19 noyabr, 1977.

 • Тагизаде А. "Песня сердца". "Вышка", 18 ноября, 1977.

 • Bakıxanova Z. "Zəngin yaradıcılıq yolu". "Ədəbiyyat və incəsənət", 19 noyabr, 1977.

 • Ханмамедов Г. "Доброе утро, Элла!". "Бакинский рабочий", 1973.

 • Фархадова Р. "Талант и мастерство". Ноябрь, 1977.

 • Эфендиева И. "Звени душа песни". Баку, ноябрь, 1977.

 • Бакыханова З. "Альбом Джамили" Тофика Кулиева". Баку, 15 августа, 1987.

 • İbrahimov M. "Görkəmli bəstəkar və musiqi bilicisi". "Xalq", 7 noyabr, 1992.

 • Алибейли Г. "Эта безмерная любовь к жизни". "Бакинский рабочий", 1992.

 • Касимова С., Абдуллаева З. "С песней по жизни" (о творчестве Т.Кулиева), изд. "Азербайджан", Баку, 1995

 • Абдуллаева З. "Жизнь, что песня". "Бакинский рабочий", 7 ноября, 1997.

 • "Azərbaycan musiqi sənətinin canlı klassiki". "Azərbaycan", 21 noyabr, 1997.

 • Zöhrabov R. "Azərbaycan estradasının banisi". "Azərbaycan", noyabr, 1992.

 • Qasımova S. "Musiqi dünyası"

 • Quliyeva S. "Tofiq Quliyevin mahnılarının bəzi üslub xüsusiyyətləri". "Musiqi dünyası" 1 (2), 2000.

 • Abbasov C. "Ürək mahnıları". "Musiqi dünyası", 2001.

 • Rzayev A. "Əbədiyaşar sənətkar". "Azərbaycan", 4 noyabr 2001.

 • Шахсевенли З. "Рождённый не для смерти". "Гюнай", 7 октября, 2001.

 • Мамедов Р. "Память об ушедшем композиторе". "Зеркало", 7 ноября, 2002.

 • Salmanov R. "Uşaq musiqi məktəbinə Tofiq Quliyevin adı verildi". "Xalq", 27.02.2004.

 • Abdullayeva Z. "Nəğmələrdə yaşayan ömür". "Musiqi dünyası", 2007.

 • Azad Şərif. "Lirik mahnılar ustası". "XX əsr Azərbaycan yaradıcı nəsilləri". Bakı, 2007.

 • Мирзоев М. "Праздник искусства в честь большого мастера". "Contakt" 4 (35), 2007.

 • "Dostluq", "Ədəbiyyət və incəsənət" qəzeti, 27 may 1956.

 • "Давайте чаще встречаться!", газета "Бакинский рабочий", 27 марта 1957.

 • "Azad", "Kommunist" qəzeti, 14 yanvar 1958.

 • "Bəstəkar Tofiq Quliyev", "Bakı" qəzeti, 6 noyabr 1958.

 • "Gülşən", "Ədəbiyyət və İncsənət" qəzeti, 21 fevral 1959.

 • "Не просто продавать, но и пропагандировать", газета "Бакинский рабочий", 14 апреля 1966.

 • "Первый праздник "Гая"", газета "Баку", 15 ноября 1966.

 • ""Yeddi gozəl" baletinin yeni quruluşu", "Kommunist" qəzeti, 6 may 1959.

 • "Mədəni əlaqələrimiz genişlənir", "Kommunist" qəzeti, 26 yanvar 1960.

 • "Səni sevdirən nədir?", "Ədəbiyyət və incəsənət" qəzeti, 7 iyun 1960.

 • "İlham qaynağı", "Ədəbiyyət və incəsənət" qəzeti, 8 aprel 1961.

 • "Спасибо, дорогие москвичи!", газета "Советский артист", 12 апреля 1963.

 • "Satiranın atəşi ilə", "Kommunist" qəzeti, 2 may, 1963.

 • "Filarmoniyamız yeni mövsumda", "Kommunist" qəzeti, 15 sentyabr 1963.

 • "Parlaq və dolğun sənət", "Kommunist" qəzeti, 29 oktyabr 1963.

 • Содоклад председателя Постоянной комиссии Верховного Совета Азербайджанской ССР по народному образованию и культуре депутата Кулиева Т. А., газета "Бакинский рабочий", 29 апреля 1965.

 • "Qaya"nın ilk bayramı", "Bakı" qəzeti, 15 noyabr 1966.

 • "Гюльшен", газета "Молодежь Азербайджана ", 20 марта 1959.

 • "Yaradıcılıq planları", "Ədəbiyyət və incəsənət" qəzeti, 28 dekabr 1957.


© MUSIGI DUNYASI, 2008
 
УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА