• Tofiq Quliyevin məktubları.

  T.Ə.Quliyev. SSRİ-yə daxil olan respublikaların və muxtar respiblikaların musiqi mədəniyyətinin inkişafı haqqında qeydlər dəftəri.
  F. 139, s. 1, s.v. 6.>>>

  T.Ə.Quliyev. Sov.İKR MK-nın 28 may 1958-ci il qərarının sovet musiqi mədəniyyətinin inkişafında roluna dair məruzənin qaralaması. Avtoqraf.
  F. - 139, s. 1, s.v. - 5.>>>

  . . . >>>

 • Tofiq Quliyevə yazılmış məktublar.

  T.Ə.Quliyevin pərəstişkarlarının məktubları.
  13 aprel 1947 - 11 sentyabr 1964. F. 139, s. 1, s.v. 39.>>>

  Müxtəlif şəxslərin T.Quliyevə məktubları.
  21 iyun 1951 4 noyabr 1965. F. 139, s. 1, s.v. 40.>>>

  Müxtəlif şəxslərin T.Quliyevə minnətdarlıq məktubları.
  21 aprel 1940 24 mart 1965. F. 139, s. 1, s.v. 38.>>>

  N.N.Xudyakovun T.Ə.Quliyevə məktubu.
  8 fevral 1964. F. 139, s. 1, s.v. 35. >>>

  L.P.İşmelovun T.Ə.Quliyevə məktubu.
  23 avqust 1964. F. 139, s. 1, s.v. 36.>>>

  B.A.Şerbakovun T.Ə.Quliyevə məktubu.
  15 iyul 1964. F. 139, s. 1, s.v. 37. >>>

  Yapon musiqişünası F.Fudjitanın T.Ə.Quliyevə məktubu.
  18 dekabr 1957. F. 139, s. 1, s.v. 34. >>>

  S.S.Feltsmanın T.Ə.Quliyevə məktubu.
  1959. F. 139, s. 1, s.v. 33. >>>

  N.Q.Fantoroviçin T.Ə.Quliyevə məktubları.
  6 noyabr 1962 - 7 noyabr 1964. F. 139, s. 1, s.v. 32. >>>

  Dustar Kavın T.Ə.Quliyevə məktubu.
  8 fevral 1964. F. - 139, s. 1, s.v. - 16. >>>

  R.Behbudovun konsert proqramları üzərindəki ithaf yazıları.
  13 aprel 1949 - 2 aprel 1961. F. - 139, s. 1, s.v. - 47. >>>

  D.D.Şostakoviçin, S.Rixterin və b. T.Ə.Quliyevə teleqramları.
  8 may 1964 - 15 mart 1966. F. - 139, s. 1, s.v. - 46. >>>

  Zakir adlı şəxsin T.Ə.Quliyevə məktubu.
  12 avqust 1963. F. - 139, s. 1, s.v. - 45. >>>

  Kamal adlı şəxsin T.Ə.Quliyevə məktubu.
  8 dekabr 1961 - 19 aprel 1964. F. - 139, s. 1, s.v. - 44. >>>

  Alyoşa adlı şəxsin T.Ə.Quliyevə məktubu.
  3 noyabr 1961. F. - 139, s. 1, s.v. - 43. >>>

  Şeir müəlliflərinin mahnı bəstələmək üçün T.Ə.Quliyevə müraciət məktubları.
  26 fevral 1960 - 26 sentyabr 1964. F. - 139, s. 1, s.v. - 42. >>>

  G.Rojdestvenskinin T.Ə.Quliyevə məktubu.
  23 avqust 1962. F. - 139, s. 1, s.v. - 29. >>>

  V.K.Petrovun T.Ə.Quliyevə məktubu.
  26 oktyabr 1964. F. - 139, s. 1, s.v. - 24. >>>

  N.Raxlinin T.Ə.Quliyevə məktubu.
  12 mart 1964. F. - 139, s. 1, s.v. - 27 >>>

  T.Popovun T.Ə.Quliyevə məktubu.
  10 may 1957. F. - 139, s. 1, s.v. - 26. >>>

  V.Poyalkovun T.Ə.Quliyevə məktubu.
  F. - 139, s. 1, s.v. - 25. >>>

  Radja Kumar Qinkxın T.Ə.Quliyevə məktubu.
  26 dekabr 1960. F. - 139, s. 1, s.v. - 28. >>>

  Daşdəmirovun T.Ə.Quliyevə məktubu.
  F. - 139, s. 1, s.v. - 14. >>>

  Ə.Dilbazinin T.Ə.Quliyevə məktubu.
  6 fevral 1963. F. - 139, s. 1, s.v. - 15. >>>

  N.M.Qinzburqun T.Ə.Quliyevə məktubları.
  1 iyul 1961 - 4 noyabr 1961. F. - 139, s. 1, s.v. - 13. >>>

  L.M.Qinzburqun T.Ə.Quliyevə məktubu və teleqramı.
  27 dekabr 1961 - 4 noyabr 1963. F. - 139, s. 1, s.v. - 12. >>>

  A.Qaukun T.Ə.Quliyevə məktubları.
  11 yanvar 1962 - 25 dekabr 1962. F. - 139, s. 1, s.v. - 11. >>>

  V.P.Bukinin T.Ə.Quliyevə məktubları.
  19 may 1961 - 14 sentyabr 1964. F. - 139, s. 1, s.v. - 10. >>>

  Bril Filin T.Ə.Quliyevə məktubu.
  12 sentyabr 1960. F. - 139, s. 1, s.v. - 9. >>>

  A.Babacanyanın T.Ə.Quliyevə məktubu.
  6 fevral 1964. F. - 139, s.1, s.v. - 8. >>>

  Ə.Əliyevin T.Ə.Quliyevə məktubu.
  7 fevral 1959. F. - 139, s. 1, s.v. - 7. >>>

  D.V.Tixomirovun T.Ə.Quliyevə məktubu.
  14 may 1963. F. - 139, s. 1, s.v. - 31. >>>

  E.Roznerin T.Ə.Quliyevə məktubu.
  13 noyabr 1958. F. - 139, s. 1, s.v. - 30. >>>

  D.M.Personun T.Ə.Quliyevə məktubu.
  7 yanvar 1964 - 8 iyul 1964. F. - 139, s. 1, s.v. >>>

  V.P.Pankovun T.Ə.Quliyevə məktubu.
  18 iyul 1962. F. - 139, s. 1, s.v. - 22. >>>

  S.Medınskinin T.Ə.Quliyevə məktubu.
  5 noyabr 1961. F. - 139, s. 1, s.v. - 21. >>>

  A.Kazımovun T.Ə.Quliyevə məktubu.
  18 sentyabr 1961. F. - 139, s. 1, s.v. - 19. >>>

  A.Krasnobrıjevin T.Ə.Quliyevə məktubu.
  2 yanvar 1958. F. - 139, s. 1, s.v. - 18. >>>

  S.Məmmədovun T.Ə.Quliyevə məktubları.
  7 mart 1959 - 11 aprel 1959. F. - 139, s. 1, s.v. - 20. >>>

  R.Kərimovun T.Ə.Quliyevə məktubları.
  20 avqust 1964 - 29 dekabr 1964. F. - 139, s. 1, s.v. - 17. >>>

  S.Balaşov, V.Quryan, M.Qurbanov və b.-nın 1 May, Yeni il və s. bayramlar münasibətilə təbrik məktubları.
  27 aprel 1956 - 29 dekabr 1965. F. - 139, s. 1, s.v. - 41. >>>

  T.Ə.Quliyev və Z.C.Bağırovun muğamların not yazıları haqqında Ü.Hacıbəyovun məqaləsi.
  F. - 139, s. 1, s.v. - 100. >>>

  M.Qorki ad. Azərb.Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının orkestr üzvlərinin T.Ə.Quliyevə həsr etdikləri şeir.
  27 sentyabr 1946. F. - 139, s. 1, s.v.- 99. >>>

  Muzqiz Dövlət Musiqi Nəşriyyatının Sevimli mahnı və Görüş kinofilmlərindən mahnıların məcmuə nəşri haqqında T.Ə.Quliyevə müraciət məktubu.
  17 oktyabr 1956. F. - 139, s. 1, s.v. - 76. >>>

  Odessa şəhəri gənclər Estrada ansamblının onlara mahnı həsr etməsi xahişi ilə T.Ə.Quliyevə məktubu.
  11 fevral 1960. F. - 139, s. 1, s.v. - 85. >>>

 


© MUSIGI DUNYASI, 2008
 
LAYİHƏNİN İŞTİRAKÇİLARI