Audioarxiv / Telefon üçün melodiyalar (mp3) /


 

 

Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri QSC səsyazma fondu


Musiqi Şair İfaçı B/R Dirijor Müşayiətçi Səs Nömrə Tarix Fayl
Azərbaycan S.Vurğun Rəşid Behbudov     4.15    
Badamlı Z.Cabbarzadə Rəşid Behbudov     2.11    
Bahar gəlir T.Əyyubov Rəşid Behbudov     2.26    
Bakı Ə. Əlibeyli Rəşid Behbudov     2.12    
Bakı Ə. Əlibeyli Rəşid Behbudov     3.52    
Bakı Ə. Əlibeyli Rəşid Behbudov     3.28    
Bakı Haqqında Mahnı   Rəşid Behbudov     3.52    
Bəxtəvər oldum Ə.Xaqani Rəşid Behbudov     4.11    
Dobroe utro Azerbaydjan (rus dil.) İgor Şaferan Müslüm Maqomayev Konstantin Krimets SSRi döv. kinematoqr. 4.33 6945-s 86-09-30
Dostluq Nikolay Dorizo Rəşid Behbudov     3.28    
Estrada miniatürü ¹1   Est.ork. Tofiq Əhmədov Est.ork. 2.05 21604 63-05-27
Estrada miniatürü ¹2   Est.ork. Tofiq Əhmədov Est.ork. 0.46 21607 63-05-27
Estrada miniatürü ¹4   Est.ork. Tofiq Əhmədov Est.ork. 1.20 21606 63-05-27
Estrada miniatürü ¹8   Est.ork. Tofiq Əhmədov Est.ork. 3.20 21605 63-05-27
Etibar Faiq Bağırzadə ATR xoru Ramiz Mustafayev f-no 3.40 13235-s 97-12-24
Etibar Faiq Bağırzadə Rauf Adıgözəlov   Tofiq Quliyev
(f-no)
2.55 7298-s 87-02-24
Etibar Faiq Bağırzadə Rauf Adıgözəlov Rafiq Babayev ATR ESO 2.50 52385-az 87-06-26
Əzablı yollarla k/f-dən
mahnı "Yollar"
  Flora Kərimova   Est.ork. 2.10 55353-az 99-12-08
Əzablı yollarla k/f-dən
"Divlərin mahnısı"
  Yaşar Nuri
Səyavuş Aslan
Mirzə Babayev
  Est.ork. 2.58 55353-az 99-12-08
Əzablı yollarla k/f-dən
"Döyüş mahnısı"
  Lütfiyar İmanov   Est.ork. 2.15 55353-az 99-12-08
Əzablı yollarla k/f-dən
"Qardaşların mahnısı"
  Akif Islamzadə
Eldar Axundov
Mirzə Babayev
  Est.ork. 3.10 55356-az 99-12-08
Əzablı yollarla k/f-dən
"Final mahnısı"
  Lütfiyar İmanov   Est.ork. 2.15 55353-az 99-12-08
Əziz dost Nikolay Dorizo Rəşid Behbudov     2.59    
Əziz Surət   Rəşid Behbudov     3.15    
Faytonçu Nüsrət Kəsəmənli Rauf Adıgözəlov   Tofiq Quliyev
(f-no)
2.25 52345-az 87-04-16
F-no üçün variasiyalar   Nelli Məmmədova (f-no)     9.30 7222 53-05-07
Gecə serenadası Konstantin Simonov Zaur Nurullayev Tofiq Əhmədov Est.ork. 3.07 46539 78-02-23
Gecə serenadası Konstantin Simonov Rauf Atakişiyev Tofiq Əhmədov Est.ork. 4.50 33102 66-05-12
Gəl Vətən   Tofiq Quliyev     10.50 38818 1966
Gənclik valsı   Est.ork. Tofiq Əhmədov Est.ork. 1.45 11760 56-08-22
Görüş k/f-dən
"Axşam mahnısı"
  Tofiq Məcidov (balaban) Nəriman Əzimov XÇA ork. 3.00 12416-s 95-01-11
Görüş k/f-dən
"Axşam mahnısı"
  Arzu Səlimova (kamança) Adil Bağırov Xatirə XÇA ans. 3.00 13627-s 98-05-05
Görüş k/f-dən
"Axşam mahnısı"
  Məşədi Məhəmməd (klarnet)   İns.ans 6.10 54718-az 96-04-15
Görüş k/f-dən
"Axşam mahnısı"
  Rəşid Gündüzlü   İns.ans 4.30 56555-az 2006-07-10
Görüş k/f-dən
"Axşam mahnısı"
  Vaqif Rəhimov (qarmon) Nəriman Əzimov XÇA ork. 3.30 14631-s 2001-01-19
Görüş k/f-dən
"Axşam mahnısı"
Zeynal Cabbarzadə Ruzə İbişova Nəriman Əzimov XÇA ork. 3.50 14249-s 99-01-08
Görüş k/f-dən
"Axşam mahnısı"
Zeynal Cabbarzadə Şövkət Ələkbərova   Simf.ork. 2.30 11090 1956
Görüş k/f-dən
"Axşam mahnısı"
  XÇA ork. Nəriman Əzimov XÇA ork. 4.15 16333-s 2006-05-25
Görüş k/f-dən
"Axşam mahnısı"
Zeynal Cabbarzadə Dilbər İbrahimova   f-no 2.50 44929 57-01-16
Görüş k/f-dən
"Axşam mahnısı"
Zeynal Cabbarzadə Sahib Kərimov Nəriman Əzimov XÇA ork. 5.38 9360-s 89-02-15
Görüş k/f-dən
"Axşam mahnısı"
Zeynal Cabbarzadə Cavanşir Məmmədov   İns.ans 5.45 12609-s 95-10-19
Görüş k/f-dən
"Axşam mahnısı"
Zeynal Cabbarzadə Xuraman Talıbzadə Adil Bağırov Xatirə XÇA ans. 5.38 9360-s 89-02-15
Görüş k/f-dən
"Axşam mahnısı"
Zeynal Cabbarzadə Səfurə Əzimi Adil Bağırov Xatirə XÇA ans. 4.25 10768-s 91-01-31
Görüş k/f-dən
"Axşam mahnısı"
Zeynal Cabbarzadə Şəbnəm Məmmədova Adil Bağırov XÇA ork. 4.50 15939-s 2004-09-21
Görüş k/f-dən
"Axşam mahnısı"
Zeynal Cabbarzadə Zöhrə Abdullayeva Nəriman Əzimov XÇA ork. 3.56 9600-s 89-12-29
Gözəl Pəri Z.Cabbarzadə Rəşid Behbudov     3.26    
Gözəldir Vətənim Z.Cabbarzadə Rəşid Behbudov     2.29    
Həzin mahnı B.Vahabzadə Rəşid Behbudov     3.49    
Xəzər şəfəqləri M.Svetlov Rəşid Behbudov     2.48    
Xəzər Neftçiləri mahnısı S.Rüstəm Rəşid Behbudov     3.30    
İlk bahar Z.Cabbarzadə Rəşid Behbudov     4.49    
Kiminlə müqayisə edim P.Vladimirski
R.Simonov
Rəşid Behbudov     3.55    
Qaynana k/f-dən mahnı (rus dil.) Fikrət Qoca Flora Kərimova Tofiq Əhmədov Est.ork. 2.43 A-45996 84-12-24
Qaynana k/f-dən Müzik holl (az dil.) Fikrət Qoca Flora Kərimova Tofiq Əhmədov Est.ork. 4.05 A-45996 84-12-24
Qaynana k/f-dən Müzik holl (rus dil.) Fikrət Qoca Flora Kərimova Tofiq Əhmədov Est.ork. 4.05 A-45996 84-12-24
Qızıl sümbül A.Jarov Rəşid Behbudov     3.10    
Qızıl Üzük Rəsul Rza Rəşid Behbudov     3.24    
Məhəbbət Nikolay Dorizo Rəşid Behbudov     3.13    
«Onu bağışlamaq olarmı» k/f-dən mahnı   Təhmiraz Şirinov     5.26 4460- S 1981
Səhər nəğməsi Ə.Əlibeyli Rəşid Behbudov     2.37    
Sənə də qalmaz Rəsul Rza Müslüm Maqomayev Rafiq Babayev ATR ESO 4.45 51386-az 85-08-25
Sənə də qalmaz Rəsul Rza Rəşid Behbudov     5.28    
«Sürəyyə» k/f-dən
Lay-lay
  Aybəniz Haşımova   Simf. Ork. 3.19 55471 2001-03-16
Zibeydə(rus dil.) Nikolay Dorizo Müslüm Maqomayev Rövşən Rzayev Est.ork. 3.53 6936-s 84-09-30
Zibeydə(rus dil.) Nikolay Dorizo Rəşid Behbudov     3.02    
Zibeydə(rus dil.) Nikolay Dorizo Rəşid Behbudov     3.10    
Ziyafət Rəşid Behbudov Rəşid Behbudov     3.27    
Züleyxa Xalq Rəşid Behbudov     4.34    


© MUSIGI DUNYASI, 2008
 
LAYİHƏNİN İŞTİRAKÇİLARI