Telefon üçün melodiyalar / Audioarxiv /Musiqi İfaçı Səs Fayl
Bakı Rəşid Behbudov 0.41
Sənə də Qalmaz (variant 1) Rəşid Behbudov 1.50
Sənə də Qalmaz (variant 2) Rəşid Behbudov 1.27
Zibeydə (az. dil.) Müslüm Maqomayev 1.27
Zibeydə (rus dil.) Rəşid Behbudov 1.18
Tez gəl Şövkət Ələkbərova 1.04
Qızıl Üzük Rəşid Behbudov 1.02
Əziz Surət Rəşid Behbudov 1.12
Sən Mənim, Mən Sənin Şövkət Ələkbərova 1.01
Badamlı Anatollu Caniyev 0.50
Lirik Mahnı Rauf Adıgözəlov 0.56
Naxçıvanım Mirzə Babayev 0.28
Qaytağı Estrada Simfonik Orkestri 0.56
Kəndimiz Uşaq xoru 0.40
Bakının qızları P.Simonova 0.31
Bakı Haqqında Mahnı Rəşid Behbudov 1.05
Əzablı yollarla k/f-dən
"Divlərin mahnısı"
Yaşar Nuri
Səyavuş Aslan
Mirzə Babayev
1.07
Əzablı yollarla k/f-dən
"Döyüş mahnısı"
Lütfiyar İmanov 0.46
Əzablı yollarla k/f-dən
"Qardaşların mahnısı"
Akif Islamzadə
Eldar Axundov
Mirzə Babayev
0.49
Faytonçu Rauf Adıgözəlov 0.40
Qaynana k/f-dən Müzik holl (az. dil.) Flora Kərimova 1.04
Qaynana k/f-dən Müzik holl (rus dil.) Flora Kərimova 1.02
       

 


© MUSIGI DUNYASI, 2008
 
LAYİHƏNİN İŞTİRAKÇİLARI